Ansatte

Karl H Grimnes

Karl H Grimnes

Seniortermografør og ingeniør karl@termografi.no T: 908 92 590 M: 908 92 590 Oslo: Seniortermografør og ingeniør Karl H Grimnes. Nivå III termografør og lisenisert instruktør for itc - Infrared Training Centre. I tillegg har han sertifiert termografør etter faglig rammeverk for byggtermografi hos Det Norske Veritas. Ved siden av praktisk termografi, mye benyttet til foredrag, kurs og undervisning.
Håkon Lindalen

Håkon Lindalen

Termografør haakon@termografi.no T: 995 59 636 M: 995 59 636 Gjøvik: Håkon Lindalen er sammen med Morten Johansen ansvarlig for Gjøvikkontoret. Han er termografører Nivå I og har jobbet med termografering i en årrekke. Han er allsidig. En av hans spesialiteter er varmekabelproblematikk, men har også erfareng fra kontroll av bygninger.
Morten Johansen

Morten Johansen

Termografør morten@termografi.no T: 995 67 450 M: 995 67 450 Gjøvik: Morten Johansen er sammen med Håkon Lindalen ansvarlig for Gjøvikkontoret. Han er termografører Nivå I og har jobbet med termografering i en årrekke. En av deres spesialiteter er varmekabelproblematikk, samt lokalisering av lekkasjer på vannledninger, også ute i terrenget.
Edgar Larsen

Edgar Larsen

Termografør edgar@termografi.no T: 92421606 M: 92421606 Bergen: Edgar Larsen leder vårt Bergenskontor. Han har jobbet med termografering i mange år og er sertifisert Nivå 1 termografør
Termografi og Måleteknikk AS Telefon: Oslo/9089 2590 - Gjøvik/9955 9636 - Bergen/9242 1606