BYGGTERMOGRAFERING En praktisk håndbok Oppdatert utgave

kr 475.00

Gratis frakt over 3 bøker
26 bøker ( 1kartong ) 10% avslag

Noe av innholdet i boka:
Hva er det kameraet ser, tolking av termogram, hjørneeffekt. Det elektromagnetiske spektrum, emisjonsfaktor.
Måleutstyr, å måle er ikke bare å måle. Luftlekkasjer, bildekomposisjon. Lyd, støy og lukt fra naboer. Finne varmekabler.
Fukt i tak. Mange termogram. Blowerdoor, små og store bygg.
Trykkstandarden NS-EN ISO 9972.
Termografistandarden NS-EN 13187.
Bygningsfysikk. Beregne u-verdier. Beregne veggtemperaturer. Trykk. Relativ fuktighet, kaldras, rapportering.

Antall sider: 160.

Forfatter
KARL H. GRIMNES BYGGTERMOGRAFERING